Prekid vodosnadbjevanja u naselju Gronja Brca

Zbog izvodjenja radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 02.04.2020 godine u periodu od 09h do 14h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Gornja Brca. 

Molimo potrošače da uvaže razloge u prekidu vodosnabdijevanja. 

 

PREKID U VODOSNABDIJEVANJU

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama u Sutomoru, dana 25.03.2020.god, u periodu od 08h do 15h, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača u naselju Mirošica II i dijela naselja Mirošica I.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdijevanju.

OBAVJEŠTENJE

Poštovani potrošači,

imajući u vidu složene i ozbiljne okolnosti u kojima se nalazi cjelokupno društvo i država Crna Gora  molimo Vas da prijavite stanja na vodomjerima kako bismo održali proces redovnog očitavanja i fakturisanja utrošene vode.

Stanje  možete prijaviti na broj telefona  (030) 311 317, na telefon inkasanta koji očitava vaš teren ili putem web portala www.vodovod-bar.me.

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

Obavještavamo javnost da je DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar u cilju sprječavanja pojave i eventualnog širenja korona virusa preduzelo sljedeće mjere:
1.    Svi zaposleni su pisanim putem informisani o korona virusu, mjerama opreza koje su uvedene, preventivnim mjerama zaštite koje je potrebno preduzeti i načinu zaštite od virusa.

2.    U toku dana izvršiće se dezinfekcija svih poslovnih prostorija Društva, a u toku sjutrašnjeg dana i svih objekata na izvorištima, zatvaračnica na rezervoarima i prekidnim komorama i  pumpnih stanica. Takođe, Služba unutrašnje zaštite će vršiti stalni obilazak navedenih objekata.

3.    Uvedeno je 24-satno dežurstvo  u Upravi i  Tehničkom sektoru.

4.    Obustavljen je do daljnjega rad sa strankama, sem za plaćanje računa kod dežurnog inkasanta, čiji je šalter izmješten na samom ulazu, na I spratu Društva.

5.    Naplatni punktovi na Tržnici u Baru i u Sutomoru su do daljnjega zatvoreni.

6.    Sve zahtjeve dostavljati putem pošte ili na e- mail adresama
  vodovodbar@t-com.me ili reklamacije@t-com.me

7.    Sve servisne informacije mogu se dobiti na telefonima: (030) 312 043, (030) 311 317 i  (030) 312 938, web sajtu www.vodovod-bar.me i na  instagram i facebook stranicama Društva.

 
-->