Najnovije analize o ispravnosti vode za piće

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, vrijednost mutnoće na izvorištima Brca-Sutomore, Kajnak, Turčini I i II, bunar B11-Virpazar, je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa ovih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

 Napominjemo potrošače da je još uvjek na snazi i obavještenje o povećanoj mutnoći na izvorištu Vrelo-Čanj.

 Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

 Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

Mogući prekidi u vodosnabdjevanju u Čanju

Došlo je do prekida u napajanju električnom energijom pumpne stanice u Čanju. 
Moguć je prekid u vodosnabdijevanju Čanja ( kad se potroši rezerva iz rezervoara). Radovi CEDIS-a su u toku.
Molimo potrošace da uvaže razloge mogućeg prekida u vodosnabdjevanju.

Poremećaj vodosnabdjevanja u naseljima Žukotrlica, Donji Šušanj,Centar grada , Bjeliši, Ahmetov brijeg, Ronkula i Polje.

Zbog povećane mutnoće vode, u ponedeljak  29.novembra od 13:00h , vršiće se ispiranje vodovodne mreže u centru grada . 

Ovo će dovesti do poremećaja vodosnabdjevanja koje će trajati do 15 časova i to u naseljima Žukotrlica, Donji Šušanj,Centar grada ,  Bjeliši, Ahmetov brijeg, Ronkula i Polje.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnbdjevanju

 

Prekid u vodosnabdjevanju u naselju Mirošica 2

Uslijed izvodjenja hitnih sanacionih radova na hidrotehničkim instalacijama doći će do prekida u vodosnabdjevanju u dijelu naselja Mirošica 2  ,u Sutomoru. 
Vodosnabdjevanje će se normalizovati to 15h.
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju