Voda sa vodoizvorišta Kajnak i Brca - Sutomore bezbjedna za piće

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode sa izvorišta Kajnak i Brca-Sutomore se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa ovih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

 

Napominjemo potrošače, koji se snabdijevaju sa izvorišta Vrelo-Čanj da voda sa ovog izvorišta i dalje nije za piće.

 

Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

 

 

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

 

Prekid u vodosnabdjevanju u Sutomoru i naselju Zeleni pojas

Zbog izvođenja hitnih  radova na hidrotehničkim instalacijama dana 17.03.2023. godine, doći do prekida u vodosnadbijevanju korisnika u Sutomoru i naselju Zeleni pojas. 
Vodosnabdjevanje će se normalizovati do 18h. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

Prekid u vodosnabdjevanju u naselju Šušanj

Zbog izvođenja radova na hidrotehničkim instalacijama dana 15.03.2023. godine, doći do prekida u vodosnadbijevanju dijela korisnika u naselju Šušanj kod restorana pod Lozom i dijelu korisnika u Jugoslovenskoj ulici. 
Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

Zamućenje vodoizvorišta Brca - Sutomore i Vrelo Čanj

Usled nestabilnih vremenskih prilika tokom vikenda došlo je do zamućenja vode i na lokalnim izvorištima Vrelo-Čanj i Brca-Sutomore. Naime rezultati fizičko-hemijskih analiza vode, urađenih danas, potvrdili su povećanu vrijednost mutnoće i na ovim izvorištima, kao i na izvorištu Kajnak. D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Bar preporučuje svojim potrošačima koji vodu dobijaju sa ovih izvorišta da istu ne koriste za piće. 

 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/.

 

Naše Društvo će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o svim promjenama blagovremeno informisati javnost.

 

Povećan stepen mutnoće na vodoizvorištu Kajnak

Obaviještavamo potrošače da je uslijed današnjih padavina došlo do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode, urađenih danas 10.03.2023, sa ovog izvorišta pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Bar preporučuje potrošačima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće. 

 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/

 

Naše preduzeće će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost.

 

Voda sa vodoizvorišta KAJNAK bezbjedna za piće

Prema poslijednjim analizama, koje su urađene danas 06.03.2023, mutnoća iz vode sa izvorišta Kajnak se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

 Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvaliteta vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obaviješteni.

 Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.