Prekid u vodosnabdijevanju

    Zbog radova na zamjeni mjerača protoka u kaptaži "Sustaš", u srijedu 9.10.2019 godine, doći će do prekida u vodosnabdijevanju potrošača sa pomenute kaptaže. Radovi će trajati od 11h do 15h.

    Molimo potrošače da uvaže razlog prekida u vodosnabdijevanju

.