Prekid u vodosnabdjevanju dijela potrošača u naselju Rap u ulici Mitra Ratkovića

Zbog hitnih radova na popravci vodovodne cijevi u ulici Mitra Ratkovića u naselju Rap, doći će do prekida

u vodosnabdijevanju potrošača u navedenoj ulici od 13:00h do 17:00h. 

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

.