Prekid u vodosnabdjevanju potrošača u dijelu naselja Bjeliši

 

Zbog radova na hidrotehničkim instalacijama, dana 10.11.2022 godine, doći će do prekida u vodosnadbijevanju jednog dijela naselja Bjeliši u periodu od 9:00-11:00h.

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnbadjevanju.

 

.