Prekid vodosnabdjevanja u naselju Marovići u Tršanjskoj ulici

Zbog hitnih radova na hidrotehničkim instalacijama u naselju Marovići, doći će do prekida u vodosnabdjevanju potrošača u dijelu naselja Marovići u Tršanjskoj ulici.

 

Radovi će se izvoditi u periodu od 12h do 14h kada će se normalizovati vodosnabdjevanje.

 

Molimo potrošače da uvaže razloge prekida u vodosnabdjevanju.

.