Preuzmi i plati račun bez provizije

Poštovani korisnici,


Koristimo priliku da vas upoznamo sa inoviranim korisničkim portalom na kome korisnici naših usluga mogu potražiti najvažnije informacije.

U saradnji sa kompanijom Ducimus IT iz Beograda i NLB Bankom dodatno smo proširili funkcionalnost našeg korisničkog portala. 

Uz dosadašnje mogućnosti poput uvida u finansijsko stanje i obaveze, predaju stanja sa mjernih instrumenata i mogućnost ulaganja reklamacije, novina korisničkog servisa se ogleda u online plaćanju računa bez provizije i mogućosti preuzimanja mjesečnog računa.

Korisnicima naših usluga obezbijedili smo brzo, lako i jednostavno izmirenje svojih obaveza za utrošenu vodu i odvođenje otpadnih voda.

Online plaćanje računa možete obaviti sa i bez prijave na vaš korisnički nalog.

Pristup svom korisničkom nalogu možete ostvariti na stranici http://vodovod-bar.me/korisni%c4%8dki-servis/ popunjavanjem potrošačkog broja i lozinke koji se nalaze na vašem računu. 

(Napomena: Uputstva za prijavljivnje se nalaze na istoj stranici, bilo da se radi o računu za fizička ili pravna lica i u polje lozinka ne treba upisivati razmake i crtice.)

Korisnički nalog sadrži i polje RAČUNI gdje možete da aktivirate uslugu preuzimanja računa u elektronskom obliku, koji će Vam biti dostupni u roku od 24h od momenta aktivacije. Jednom aktiviran servis omogućava preuzimanje svih sljedećih mjesečnih računa bez čekanja.  

Takođe možete izvršiti PLAĆANJE RAČUNA BEZ PROVIZIJE. Prilikom plaćanja računa ovim putem neophodno je popunjavanje traženih podataka - poziva na broj računa, iznos računa, mail-a i podataka o Vašoj kartici.

Ukoliko želite da platite račun bez prijave na korisnički portal, to možete uraditi popunjavanjem traženih podataka na stranici http://vodovod-bar.me/PaymentPage/.

Obračun potrošnje možete provjeriti na stranici http://vodovod-bar.me/CalculatorPage/ gdje uz odabir kategorije potrošača kojoj pripadate (fizička ili pravna lica) i usluge koja se obračunava na Vašem mjernom mjestu (voda, kanalizacija) možete dobiti iznos računa po svim stavkama potrošnje.