Voda sa svih izvorišta bezbjedna za piće

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode se povukla.

Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće. 

Kao i do sada, naše preduzeće će vršiti stalni nadzor odredjenih parametara bitnih za kvalitet vode (interna kontrola), dok će Dom zdravlja u Baru, sa svojim akreditovanim laboratorijama, vršiti javnu zdravstvenu kontrolu vode za piće prema unaprijed definisanom rasporedu. O svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni. 

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju. 

 

 

.