Voda sa svih izvorišta je bezbjedna za piće

Prema poslijednjim analizama, koje su urađene danas 06.02.2023 godine, mutnoća iz vode sa izvorišta Vrelo-Čanj se povukla.

Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

 Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

 

.