Voda sa vodoizvorišta KAJNAK bezbjedna za piće

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode sa izvorišta Kajnak se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa ovog izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.

Napominjemo potrošače, koji se snabdijevaju sa izvorišta Vrelo-Čanj da voda sa ovog izvorišta i dalje nije za piće.

Kao i do sada, naše društvo će vršiti stalni nadzor kvalitet vode i o svim promjenama kvaliteta vode potrošači će blagovremeno biti obavješteni.

 

Zahvaljujemo se potrošačima na razumijevanju.

.