Obavještenje za korisnike koji se snabdijevaju sa izvorišta Kajnak

Prema poslednjim analizama, koje su urađene danas, mutnoća iz vode sa izvorišta Kajnak se povukla. Vrijednost mutnoće je u dozvoljenim granicama, tako da je sada voda sa svih izvorišta zdravstveno bezbjedna za piće.
Kao i do sada, naše Društvo će vršiti stalni nadzor kvaliteta vode i o svim promjenama blagovremeno informisati korisnike.
Zahvaljujemo se korisnicima na razumijevanju.

.