Servis Vam omogućava da izračunate iznos za utrošene usluge , i da provjerite izgled vašeg računa

Račun

VIK Bar
# Naziv usluge Količina Cijena Osnovica Pdv Ukupno