REPROGRAM DUGA ZA UTROŠENU VODU “ NA RATE LAKŠE DO OTPLATE”

Doo “ Vodovod i kanalizacija” pokreće akciju reprograma duga za utrošenu vodu  “ Na rate lakše do otplate” , kao program za olakšavanje finansijskog tereta zaostalog duga  naših korisnika i izbjegavanje troškova prinudne naplate.

Polazeći od činjenice da je platežna moć naših sugrađana oslabljena smatrali smo da postojeći reprogram treba inovirati i sa novom ponudom izaći pred naše korisnike. Takođe, naš prioritet je očuvanje stabilnosti sistema vodosnabdijevanja kroz održavanje finansijske stabilnosti i samoodrživosti.

Ovaj program nije rezervisan samo za fizička lica, već je dostupan i pravnim licima.  Program reprograma namijenjen je :

  • Korisnicima koji duguju više od dva mjesečna računa, a da ona nijesu ispod iznosa od 100,00€;
  • Korisnicima prema kojima su podnijeta rješenja o izvršenju kod javnog izvršitelja, a  za koje prinudna naplata nije počela, odnosno, nije počela  realizacija iste;
  • Korisnicima čiji su postupci pred nadležnim sudovima, ali i korisnicima kojima su donijete pravosnažne presude;
  • Korisnicima koji su u prethodnim godinama potpisivali reprogram, ali nijesu ispoštovali propisanu dinamiku plaćanja.

Dodatna povoljnost je da korisnik prilikom potpisivanja reprograma ima obavezu plaćanja  prve rate, gdje minimalna rata iznosi 15,00€, pri čemu visina rate zavisi od  iznosa ukupnog dugovanja.

Tokom poštovanja reprograma obračun kamate miruje, a svim korisnicima koji reprogramiraju dug otpisuje se cjelokupna kamata u slučaju ispunjenja ugovornih odredbi.

Akcija “ Na rate lakše do otplate” pruža mogućnost našim korisnicima da postepeno i na fleskibilniji način izmire svoje obaveze za utrošenu vodu. Korisnici reprogram mogu potpisati do 31.12.2023. godine.

 Za više informacija i kako da se prijavite za ovaj program, molimo da nas kontaktirate na brojeve Call centra 067169651 i 067169652.

                                                             DOO “ Vodovod i kanalizacija” Bar