Obavještenje

Obavještavamo korisnike da će 01.12.2023.godine, zbog sanacije kvara u Bulevaru 24.novembra (zgrada H21) doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja u periodu od 10.00 do 13.00h.

Obavještenje

Obavještavamo korisnike da je usled padavina došlo do zamućenja vode sa izvorišta Kajnak. Rezultati fizičko-hemijskih analiza vode, urađenih danas, sa ovog izvorišta pokazuju povećanu vrijednost mutnoće. D.O.O. „Vodovod i kanalizacija“ Bar preporučuje korisnicima koji se snabdijevaju sa ovog izvorišta da vodu ne koriste za piće.

 

Više uputstava o korišćenju ovakve vode možete naći na sajtu Instituta za javno zdravlje Crne Gore, http://www.ijzcg.me/

 

Naše društvo će vršiti pojačano praćenje svih parametara vode za piće i o eventualnim promjenama blagovremeno informisati javnost.

Obavještenje

Zbog prekida isporuke vode iz sistema Regionalnog vodovoda usljed povećanja mutnoće na izvorištu " Bolje sestre" doći će do privremenog poremećaja vodosnabdijevanja korisnika u većem dijelu opštine. O svim promjenama i informacijama blagovremeno ćemo obavijestiti korisnike.

Obavještenje

Zbog hitne sanacije kvara na vodovodnoj mreži u Starom Baru doći će do privremenog prekida vodosnabdijevanja korisnika.

 Baukovo
 Belveder
 Ruske Barake
 dio korisnika u ulici Selima Bega.

Radovi će trajati do 16.00h.

Molimo korisnike za razumijevanje.